Geschiedenis van onze club

Begin 1970 werd beslist om in Tielt een atletiekvereniging op te richten. De nieuwe atletiekvereniging, de Tieltse Atletiekclub, werd een onderafdeling van Houtland Atletiekclub. De thuisbasis van de nieuwe club was het sportdomein De Watewy in Tielt. Dit domein beschikte namelijk over een sintelbaan. Iedere woensdagavond werd er training gegeven, tot op heden is dat nog altijd zo.

In het bestuur verslag van 4 november 1971 lezen we: er heerst een strekking om de Tieltse atletiekclub als zelfstandige club te laten functioneren. …. De eerste kiemen van het huidige AV Molenland werden hier gelegd. In het bestuursverslag van 18 januari 1973, lezen we dat de nieuwe club opgericht wordt.

Op 8 augustus 1973 bekomt de club een schrijven van de heer Goyers, secretaris-generaal van de KBAB, waarin staat dat ze vanaf dan lid zijn van de KBAB, we krijgen het stamnummer 404 toegewezen. Vanaf nu spreken we officieel van atletiekvereniging Molenland.

Eind jaren 1970 verhuist onze vereniging naar de huidige piste, toen nog een sintelpiste.

Op 2 januari 1985 wordt de feitelijke vereniging AV Molenland omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk. (vzw)

In november 2023, AVMO bestaat dan 50 jaar, kregen we van zijne majesteit de koning de eer om de titel van koninklijke vereniging te mogen voeren.


Belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de vereniging

Onze (ver)bouwwerken

Na een lange administratieve lijdensweg kreeg AV Molenland in september 1979 de toestemming om te bouwen. Met zowel de steun van de firma Defratex (Tielt) en dankzij vele vrijwilligers was het clubhuis klaar tegen de cross van maart 1980. Met dank aan de toenmalige sponsor Joris Ide (Zwevezele) werd in 2003 het clubhuis uitgebreid met een garage, sanitair blok en een vergaderlokaal.

Onze club had van Stad Tielt een Elektronische fotofinish gekregen in 1996, dit ter afronding van de modernisering van de piste. De sintelbaan werd vervangen door de eerste tartanpiste. Maar om de elektronische tijdopname te installeren was er een gebouw nodig. In het najaar 1999 werd begonnen met de bouw van 2 garages als bergruimte, met daarboven een wedstrijdsecretariaat waar de Elektronische fotofinish geplaatst kon worden. Nog voor de start van het zomerseizoen 2000 was deze nieuwbouw klaar.

Eind 2018 vernamen we dat het gebouw waar ons lokaal in gevestigd werd zou afgebroken worden. Na een zoektocht, samen met het gemeentebestuur van Meulebeke, kregen we een oud; maar stevig, lokaal toegewezen op het domein Ter Borcht. Dit werd samen met onze leden verbouwd ot een mooi clublokaal, ons loopkot.

Onze wedstrijdorganisaties

In 1979 werd de eerste veldloop voor dames ingericht door A.V. MOLENLAND. Na een eenmalige organisatie op de Watewy, verhuisde de cros naar de nieuwe atletiekpiste aan de sporthal in Tielt. Na veel gelobby slaagde het toenmalig bestuur er in om de 10de editie van de veldloop te laten opnemen in de Cross Cup, een prestigieus nationaal regelmatigheidscriterium. Alle grote namen van het vrouwenatletiek kwamen naar Tielt. Daar de Cross-Cup opteerde voor gemengde dames en heren crossen kon, ondanks het grote succes, kon de Cross-Cup maar één keer doorgaan in Tielt. Het parcours kon jammer genoeg niet aangepast worden om ook mannen te ontvangen. In totaal werden er 20 edities van de damesveldloop in Tielt georganiseerd.

Wij organiseren jaarlijks op tweede kerstdag de kerstcorrida voor jong en volwassen atleten. In de volledige geschiedenis sinds 1983 werd de corrida in 2020 en 2021 afgelast wegens de coronacrisis en eind jaren 1990 wegens te veel sneeuw en ijs op de weg. Jaarlijks nemen zo’n 1000 tot 1300 atleten

In 2022 mochten wij ons eerste Belgisch kampioenschap ooit inrichten, namelijk op 18 en 19 augustus ging het Belgisch kampioenschap meerkampen bij ons door. Het was een heel mooie meeting waar we heel mooie feedback voor kregen.