Vertrouwenspersoon AV Molenland

Een vertrouwenspersoon in de club

Elke vereniging heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters, bestuurders, … . Vaak volstaat een goed gesprek om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking weer op goede rails te krijgen.

Af en toe kunnen ontstane spanningen binnen de club niet op dergelijke manier opgelost worden, soms verneem je ook zaken van buiten de club en weet je er geen raad mee en is het nodig om verdere stappen te nemen. Dan kan het nuttig zijn om een derde, liefst neutrale, persoon te betrekken. Deze zal op een objectieve manier via gesprekken en aangereikte info de elementen van de problemen oplijsten en op basis daarvan proberen om je de juiste weg te tonen om dit probleem op te lossen.

Het is belangrijk dat elke persoon in de vereniging te allen tijde met individuele problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Vaak wordt deze functie gelinkt aan problemen van handtastelijkheden binnen de club, doch ook problemen tussen ouders en trainers of tussen trainers onderling behoren tot de bevoegdheid van de vertrouwenspersoon.

Aanpak van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

  • beschikt bij voorkeur over professionele vaardigheden en ervaringen om conflictsituaties aan te pakken
  • werkt neutraal en onpartijdig
  • kan elke melding inschatten naar dringendheid van behandelen
  • beschikt over een aantal nuttige contacten (bv. meldingspunten voor druggebruik, jeugdzorg, hulpgroepen, gemeentelijke ombudsdiensten, …)

Verloop van de bemiddeling

De vertrouwenspersoon

  • Helpt zoeken naar de juiste procedure om het gemelde probleem op te lossen.
  • Informeert - Indien er via bemiddeling geen oplossing kan gevonden worden of indien de klachtbehandeling specifieke competenties vereist zal de vertrouwenspersoon informeren naar andere mogelijkheden voor afhandeling van de klacht, zowel intern als extern
  • Verwijst naar derden - Indien van toepassing
  • Rapporteert - de vertrouwenspersoon is geen verantwoording schuldig maar heeft wel een informatieplicht tegenover het clubbestuur.
  • De vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor het al dan niet bereiken van een voor alle partijen aanvaardbaar antwoord of oplossing.

Gegevens vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon AV Molenland
Melissa Nobus

+32 468219149 - melissanobus@outlook.com