Verzekering sportongeval

Op training en tijdens de wedstrijden is elke atleet die in orde is met zijn wedstrijdvergunning verzekerd tegen elk lichamelijk letsel. Hopelijk gebeurt het niet al te vaak, maar indien je een kwetsuur oploopt, moet je:

  1. een verzekeringsformulier vragen aan de secretaris (je kan dit ook bekomen in het clubhuis of hier downloaden)
  2. zoveel mogelijk de gegevens invullen - het achterste luik moet de dokter invullen
  3. handtekeningen niet vergeten! (bij minderjarigen moet 1 van de ouders ondertekenen) - ook nakijken of de dokter dit gedaan heeft!
  4. kleefbriefje van de ziekenfonds kleven
  5. formulier terug binnenbrengen bij de secretaris die het dan opstuurt naar de verzekering.

Met het in orde brengen van je aangifteformulier mag je niet treuzelen; dit zou liefst al in de week na het ongeval moeten verzonden worden. Na een tijdje krijg je van de verzekeringsinstelling (Ethias) een dossiernummer toegekend.
De verzekering betaalt de kosten terug die niet door het ziekenfonds vergoed worden; dus je moet eerst met alle onkosten naar jou ziekenfonds. Niet vergeten te vermelden dat het een sportongeval betreft. Dan pas kan je zelf alle attesten opsturen naar Ethias. Aarzel niet om bij problemen raad te vragen aan de secretaris!

  • Tip 1: neem van alle documenten een kopie - bij betwisting heb je dan toch nog een bewijs in handen.
  • Tip 2: atleten (of juryleden) die een kwetsuur oplopen tijdens een wedstrijd, moeten dit melden aan de scheidsrechter! (ook een klein kwetsuurtje)

Meer info kan tevens gevonden worden op de pagina van de federatie

Meer info over de sportongevallen verzekering